Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Siostra Roberta Tremarelli ze Zgromadzenia Misjonarek Służebnic Najświętszego Sakramentu została mianowana nowym sekretarzem generalnym Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. 

     Siostra Roberta Tremarelli urodziła się w Rzymie 10 sierpnia 1969 r. Ukończyła studia z ekonomii i handlu. Po krótkim czasie zdobywania doświadczenia zawodowego wstąpiła do Zgromadzenia Misjonarek Służebnic Najświętszego Sakramentu. Następnie odbyła studia religioznawcze na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum, specjalizując się w katechezie misyjnej, zwieńczone licencjatem rzymskim. W kilku regionach Włoch zajmowała się animacją misyjną dzieci, młodzieży i rodzin, ale także podejmowała różne działania w ramach swojego zgromadzenia. Tuż przed nominacją na sekretarza generalnego PDMD przebywała we wspólnocie w Treviso i zajmowała się nauczaniem w szkole.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna