Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego po raz pierwszy umożliwiły praktyki studentce z Włoch w ramach programu Erasmus.
     W marcu i kwietniu bieżącego roku Ilenia de Dominicis, studentka dziennikarstwa z okolic Neapolu, w ramach swoich praktyk poznawała Papieskie Dzieła Misyjne od wewnątrz: bazę zdjęć, animację, proces wydawniczy. Wniosła też twórczy wkład w czasopisma wydawane przez Papieskie Dzieła Misyjne – „Misje Dzisiaj”, „Świat Misyjny” i „Lumen Gentium”.
     „Nowy rok akademicki właśnie się rozpoczął. Z pewnością warto pomyśleć o różnych formach zaangażowania się studentów w działalność Papieskich Dzieł Misyjnych” – powiedział ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA.
     Poniżej jeden z artykułów autorstwa Ilenii de Dominicis.

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna