Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Rekolekcje – które siostry katechetki archidiecezji lubelskiej przeżywały w Dąbrowicy w dniach 7-8 października 2017 r. pod kierownictwem ks. Tomasza Atłasa, dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych – można określić słowami Jezusa z Kazania na górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”, choć ich temat brzmiał „Bierzmowani i posłani”.

     Często mówi się, że rekolekcje to czas łaski i miłosierdzia – i tak właśnie było. W tym samym czasie inicjatywa „Różańca do granic” zgromadziła na modlitwie wiernych całej Polski, a Kościół lubelski dodatkowo cieszył się ustanowieniem sanktuarium maryjnego. Z perspektywy czasu widać, że był to dla sióstr czas błogosławiony i sam Pan dawał siebie w obfitości. A zaczął dawać od razu, bo zaledwie się rozpoczęło, siostry opuściły Dąbrowicę, aby uczestniczyć w uroczystej Eucharystii, podczas której ustanowiono kościół Matki Bożej Latyczowskiej sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.

     Spotkania rekolekcyjne podejmowały temat prawdziwości naszej chrześcijańskiej wiary. Słowo – wsparte przykładem przeżytych doświadczeń – stawiało twarde pytania o poziom naszego miłosiernego czynu i modlitwy, czyli o poziom miłości w sercu dla każdego człowieka, którego Pan stawia na naszej drodze, a który jest nam dany i zadany w całej perspektywie jego życia aż po wieczność. Zadany, aby świadczyć mu miłosierdzie, a przede wszystkim, aby on od nas to miłosierdzie otrzymał. Tu ksiądz Tomasz odwołał się do uczynków miłosierdzia, które Kościół daje nam jako jedną z dróg do praktycznej realizacji miłości miłosiernej. Łatwo jest „kochać” dalekich, a jak trudno tych bliskich, codziennych, nieraz trudnych i bolesnych. Misje nie zaczynają się tam, gdzie nie ma co włożyć do garnka, ale tam, gdzie jest potrzebujące miłości Bożej serce człowieka. To obdarowane serce dopiero wtedy może otworzyć się na tych dalekich, którzy potrzebują jego pomocy.


     Jakiej pomocy?
     Potrzebują, aby o nich wiedzieć. Służyło temu wieczorne spotkanie przybliżające działalność Papieskich Dzieł Misyjnych, inicjatyw, osób i potrzeb, którym wychodzi naprzeciw.


     Jak?
     Przez katechezę, ogniska misyjne, „Kolędników misyjnych”, adopcje misyjnych seminarzystów – znane i cenione sposoby krzewienia wyobraźni miłosierdzia, czyli pragnienia czynienia dobra, które można wśród dzieci i młodzieży rozwijać i umacniać.
     Czas ten nie był jednak tylko teorią, ale przede wszystkim spotkaniem z Jezusem w Najświętszym Sakramencie.
     Na zakończenie siostry podziękowały księdzu Tomaszowi nie kwiatami, ale darem serca – ofiarami na Misyjny Bukiet.

     Spotkanie to odnowiło w siostrach pragnienie niesienia miłości Chrystusa bliskim i dalekim, do czego zostały przez sakrament bierzmowania uzdolnione, a przez Kościół posłane.

S. Iwona Turowska SCSC

fot. Leszek Stojanowski-Han, Wikimedia Commons

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna