Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     3 października 2017 r. w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach koło Warszawy Papieskie Dzieła Misyjne prowadziły czuwanie modlitewne w intencji pokoju na świecie przy peregrynującym po Polsce ołtarzu wieczystej adoracji „Światło Pojednania i Pokoju”. Trafi on do Kibeho w Rwandzie, na miejsce jedynych objawień Maryjnych na Czarnym Lądzie.


     Po raz pierwszy można było zobaczyć misyjną dekorację umieszczoną przez Papieskie Dzieła Misyjne przy ołtarzu, który zostanie zainstalowany w sanktuarium Maryjnym w Kibeho. Adoracja umieszczonego na nim Najświętszego Sakramentu ma wyjątkowy charakter. Piękno ołtarza wprowadza w modlitewny nastrój, który potęguje świadomość, że w kraju misyjnym, Rwandzie, modlitwa o pokój ma szczególne znaczenie.
     Ekipa Papieskich Dzieł Misyjnych prowadziła różaniec odmawiany w pięciu językach z różnych kontynentów, np. w afrykańskim lingala. Podkreślało to jedność modlących się z chrześcijanami na całym świecie. Rozważania nawiązujące do każdego kontynentu zaczynały się od zapalania świecy symbolizującej dany kontynent. Kolory żółty, czerwony, zielony, biały i niebieski – zarówno świec, jak i dziesiątków misyjnego różańca – odpowiadają kolejno: Azji, Ameryce, Afryce, Europie i Oceanii. U stóp ołtarza znalazły się również obrazy Matki Boskiej w przedstawieniach charakterystycznych dla każdego kontynentu.
     Po czuwaniu proboszcz parafii ks. prał. Andrzej Kopczyński podziękował w imieniu parafian dyrektorowi i pracownikom Papieskich Dzieł Misyjnych za przygotowanie i poprowadzenie misyjnego nabożeństwa.
     Parafia w Ząbkach to ostatnie miejsce, w którym gości ołtarz przed wylotem do Rwandy.
     Ołtarz jest częścią projektu „12 gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, realizowanego przez Communita Regina della Pace (Wspólnota Królowej Pokoju). Wspólnota zamierza utworzyć na świecie 12 ośrodków wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju, w miejscach szczególnie doświadczonych skutkami konfliktów zbrojnych, brakiem porozumienia między narodami i religiami. Oprócz Kibeho, ołtarze pokoju znajdą się m.in. w Betlejem, Oziornoje (Kazachstan), Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej) i Namyang (Korea Południowa) i Dagupan (Filipiny).
     W centrum ołtarza „Światło Pojednania i Pokoju” pod sercem Maryi umieszczony jest Jezus Eucharystyczny, będący Światłem świata, oświecającym każdego człowieka. Maryja ukazana jest w postaci płonącego, lecz nie spalającego się krzewu, jako symbol ognia miłości Bożej. Wyraźnym nawiązaniem do przesłań Matki Słowa, które powierzyła widzącym w Kibeho, są sceny zaprezentowane na skrzydłach tryptyku, przedstawiające tajemnice różańca do 7 Boleści Maryi, o których odmawianie prosiła Maryja widzących w Kibeho. Ołtarz został poświęcony w Watykanie przez papieża Franciszka w czerwcu 2015 r. Papież modlił się przy nim podczas Światowych Dni Młodzieży na Campus Misericordiae w Krakowie.
pe, mk/pdm

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna