Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     Ryszard Szmydki OMI, dotychczasowy sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, został mianowany 28 września 2017 r. przez papieża Franciszka podsekretarzem Kongregacji Ewangelizacji Narodów.
     O. Ryszard Szmydki OMI urodził się 26 kwietnia 1951 r. w Terebiskach k. Białej Podlaskiej. W 1965 r. rozpoczął naukę w oblackim Niższym Seminarium Duchownym w Markowicach na Kujawach. Bezpośrednio po maturze w 1969 r. rozpoczął roczny nowicjat w Zgromadzeniu Misjonarzu Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze i 8 września 1970 r. złożył swoje pierwsze śluby zakonne. Filozofię studiował w oblackim Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze, po czym kontynuował teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po zakończeniu studiów odbył dwuletni staż na misjach w Kamerunie, gdzie w Figuil 21 stycznia 1977 r. złożył wieczyste śluby zakonne. Tam też otrzymał święcenia diakonatu.
     Po powrocie do kraju przyjął święcenia kapłańskie 2 lipca 1978 r. Następnie rozpoczął studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, pełniąc w tym czasie m.in. funkcję przełożonego miejscowej wspólnoty. W roku 1984 obronił doktorat z teologii dogmatycznej. W latach 1983-91 był adiunktem w I Katedrze Teologii Dogmatycznej KUL. W 1988 r. odbył roczne stypendium we Francji w Paryżu. Po powrocie kontynuował obowiązki przełożonego domu zakonnego w Lublinie, wykładając jednocześnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze i kontynuując pracę naukową na KUL. Jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu teologii dogmatycznej i ekumenizmu.
     W latach 1991-92 był katechistą wędrownym w ramach drogi neokatechumenalnej. W 1992 r. został delegatem na Kapitułę Generalną do Rzymu, następnie wybrany asystentem generalnym do spraw misji. Pracował dla administracji generalnej Zgromadzenia przez 12 lat. Po zakończeniu tej posługi przebywał na rocznym stażu w Jerozolimie w École Biblique et Archéologique. Po powrocie  do Polski w 2005 r. mianowano go Wikariuszem Prowincjalnym do spraw Misji Polskiej Prowincji Oblatów. W 2010 r. został Prowincjałem Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
     1 maja 2014 r. objął funkcję sekretarza generalnego Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. We wrześniu 2015 r. uczestniczył w zebraniu Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych środowisk misyjnych w Częstochowie. Współpracował z PDM w Polsce przy projektach misyjnych otoczonych opieką przez Stowarzyszenie Żywy Różaniec. W 2016 r. prowadził rekolekcje dla polskich biskupów na Jasnej Górze.

Informacje biograficzne za: www.oblaci.pl

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna