Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     1 października wspominamy św. Teresę z Lisieux, patronkę misji. Ten dzień otwiera bardzo ważny czas dla misji i Papieskich Dzieł Misyjnych.
     Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Możemy włączyć się w nią, by prosić Maryję o łaski dla wszystkich misjonarzy i całego dzieła misyjnego.
     1 października to również początek piątej edycji akcji AdoMiS – Adoptuj Misyjnych Seminarzystów.
     Ważnym dniem w październiku jest 22. Wówczas w Kościele na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Misyjny (w Polsce funkcjonuje nazwa Niedziela Misyjna) i następujący po nim Tydzień Misyjny. W tym dniu katolicy nawet w najuboższych krajach zbierają datki z przeznaczeniem na misje i modlą się jedni za drugich.
     Październik to dla PDM czas intensywnych animacji i spotkań na terenie całej Polski, aby jak najwięcej osób mogło usłyszeć o misjach.
     „Niech przykład św. Teresy, która służyła dziełu misyjnemu i stała się jego patronką nie opuszczając murów klasztornych, wszystkich nas zainspiruje” – zachęca dyrektor PDM w Polsce, ks. prał. Tomasz Atłas.

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna