Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce


Zakończyła się oficjalna wizyta przedstawicieli Papieskich Dzieł Misyjnych z Polski na Kubie.
Ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM i ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW i PDPA spotkali się z kubańskimi biskupami, nuncjuszem apostolskim w tym kraju oraz polskimi misjonarzami. Pasterze Kościoła na Kubie podkreślali, iż patrzą z nadzieją w przyszłość, mimo, że nie brakuje trudności w codziennej pracy duszpasterskiej. Do największych należą problemy z transportem, brak dostępu do środków masowego przekazu czy niewielka liczba miejscowych seminarzystów. Biskupi z Kuby dziękowali również Kościołowi w Polsce za zainteresowanie, pomoc duchową i personalną. Z dużym uznaniem mówili o pracy i postawie polskich misjonarzy oraz współpracy z PDM w naszym kraju. Ta współpraca będzie kontynuowana – w marcu, na zaproszenie Konferencji Episkopatu Polski przybędą do naszego kraju przewodniczący episkopatu Kuby ks. abp Dionisio Guillermo García Ibáñez, metropolita Santiago de Kuba i biskup diecezji Santa Clara ks. bp Marcelo Arturo González Amador. Jak sami zaznaczyli chcą podziękować za współpracę i zaprosić do pracy ewangelizacyjnej kolejnych kapłanów i osoby konsekrowane z Polski. Na Jasnej Górze i w Krakowie-Łagiewnikach pragną też modlić się za cały naród kubański.

 

 

 

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna