Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

     W dniach od 8 do 9 listopada 2016 r., w Międzynarodowym Centrum Animacji Misyjnej (CIAM) w Rzymie, odbędzie się Zgromadzenie Specjalne Papieskich Dzieł Misyjnych. Będą w nim uczestniczyć dyrektorzy krajowi, prezydent PDM i sekretarze generalni poszczególnych Dzieł. W trakcie obrad zostaną przyjęte do sfinansowania projekty z terenów podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów, które zostały z różnych powodów przesunięte do rozważenia w tym terminie. W planie są także dalsze prace nad poprawkami w Statucie PDM.
     W dniach poprzedzających Zgromadzenie Specjalne PDM (5-6 listopada) będzie miało miejsce spotkanie pod przewodnictwem ks. Fabrizio Meroniego, nowego dyrektora Agencji Informacyjnej „Fides”, podczas którego zostaną poruszone zagadnienia związane z „Fides” i z czasopismem „Omnis Terra”. Temat spotkania brzmi: „Fides: nowe wyzwanie dla PDM”. Obrady mają służyć omówieniu zagadnień współpracy Agencji Informacyjnej Fides z dyrektorami krajowymi PDM i sekretariatami międzynarodowymi.  
     Zarówno w Zgromadzeniu Specjalnym PDM, jak i w spotkaniu omawiającym zagadnienia dotyczące Agencji Informacyjnej Fides będzie uczestniczył ks. prał. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy PDM w Polsce.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna