Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

    Tegoroczny Tydzień Misyjny, który rozpoczyna się Niedzielą Misyjną w dniu 23 października, obchodzimy pod hasłem „Ochrzczony to znaczy posłany”. Pomocą w przeżywaniu tego szczególnego czasu służą misyjne materiały liturgiczne pt. „Tydzień Misyjny 2016”. Zawierają one homilie, liturgię Mszy Świętej, rozważania i czytanki różańcowe, które można wykorzystać podczas październikowych nabożeństw różańcowych, a także dodatek dla dzieci i statystykę misyjną.

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna