Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

    W dniu 23 sierpnia 2016 r. odszedł do Pana ks. Piotr Warzecha, misjonarz fidei donum diecezji opolskiej, od 35 lat posługujący w Togo.

     Urodził się 16 lutego 1951 r. w Dobrzeniu Wielkim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1974 r. w Opolu. Pracował jako wikariusz w Dobrodzieniu, a następnie w Ligocie Turawskiej. W roku 1981, po wcześniejszym kursie języka francuskiego w Brukseli, wyjechał na misje do Togo. Początkowo pracował w diecezji Sokodé, a od 1994 r. w nowo powstałej diecezji Kara. W latach 1982-1984 był wikariuszem w parafii Yade, a od 1985 r. proboszczem parafii Pagouda.
     Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 27 sierpnia 2016 r. o godz. 10.30 w kościele pw. św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna