Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

  

   W związku ze szczególną rolą róż różańcowych w dziele misyjnym Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały dwa zbiory misyjnych rozważań różańcowych. Jeden zawiera rozważania dla dorosłych, a drugi – dla dzieci. Obydwa składają się z rozważań, które przez kilkanaście lat były drukowane w Materiałach Liturgicznych na Tydzień Misyjny. Mamy nadzieję, że przyczynią się one do krzewienia systematycznej modlitwy różańcowej za dzieło misyjne Kościoła i do kształtowania misyjnej wrażliwości i odpowiedzialności każdego z nas.

   Mogą być szczególnie przydatne w październiku, kiedy spotykamy się na modlitwie różańcowej w naszych świątyniach, ale także w naszych rodzinach. Zelatorzy mogą z nich skorzystać także podczas comiesięcznych spotkań różańcowych.

Elżbieta Polkowska

 

 

   „Misyjne rozważania różańcowe dla dzieci” i „Misyjne rozważania różańcowe dla dorosłych” można kupić bezpośrednio w siedzibie PDM w Warszawie (Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 9), zamówić telefonicznie pod numerem 22 536 90 23 lub za pośrednictwem strony internetowej www.missio.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna