Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce

 

 

 

     „Tegoroczna Szkoła Animatorów Misyjnych jest kontynuacją ubiegłorocznej. Na drugim stopniu uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę z zakresu misjologii, a także poznają działalność i nowe inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych. Z racji obchodów 100-lecia istnienia Papieskiej Unii Misyjnej (PUM) tegoroczne spotkanie jest w znacznej mierze poświęcone tej tematyce, tym bardziej,  ze w rozumieniu bardzo wielu osób PUM ogranicza się tylko do osób duchownych. Owszem tak było na początku, kiedy bł. Paweł Manna ją zakładał, ale potem PUM otworzyła swoje podwoje i teraz jej członkami i animatorami oprócz duchowieństwa są osoby świeckie. – podkreślał dyrektor krajowy PDM ks. Tomasz Atłas. Dlatego uczestnicy Szkoły Animatorów Misyjnych są zaproszeni, aby żyć charyzmatem Papieskiej Unii Misyjnej, sprawiać, aby PUM była bardziej znana i jednocześnie, żeby jeszcze z większym zaangażowaniem realizować nasze inicjatywy w zakresie animacji i współpracy misyjnej. Z rozmów z uczestnikami SAM wynika, że przez cały rok pracy w szkołach jako katecheci, czy opiekunowie grup parafialnych starali się wykorzystać to, co zdobyli przed rokiem, na przykład, to, że w swojej parafii zainicjowali akcję Kolędników Misyjnych, czy  zaangażowali się w akcję AdoMis na rzecz pomocy seminarzystom w krajach misyjnych, inni starali się rozpowszechniać Misyjny Bukiet. Nasi animatorzy otrzymują też materiał do umisyjniania Żywego Różańca, drugiego Dzieła Pauliny Jaricot na rzecz wspierania duchowego misji. Ciekawostką jest to, że rozpoczęliśmy nawiązanie współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW, chcielibyśmy formułę SAM rozbudować m. in. o system studiów w zakresie misjologii na platformie e-lerningowej. Być może uda się w przyszłym roku rozpocząć SAM, która będzie mieć charakter kursów doskonalących dla katechetów, animatorów, i być może w skonsolidowanej formie dla tych, którzy mają magisterium z teologii jako propozycja studium podyplomowego, to może wielu katechetów zachęci do udziału w SAM .”– zapowiadał  Dyrektor krajowy PDM.
     Na pytanie, czego można nauczyć się w tym roku w SAM – „Mnóstwa ciekawych rzeczy” odpowiadał ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary - od warsztatów z Nowej Ewangelizacji, które wczoraj poprowadziło małżeństwo Karolina i Karol Formont, para zawodowych ewangelizatorów, którzy posługują w różnych krajach świata aż po warsztaty filmowe, które mają dostarczyć narzędzi jak skutecznie wykorzystać współczesne komunikatory medialne, jak facebooka i strony internetowe w animacji misyjnej, jak przygotować i zamieszczać krótkie filmiki. Nowością jest nowy sposób formacji misyjnej dla młodzieży przygotowany przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary jakim jest Młodzieżowy Wolontariat Misyjny. Propozycja ta jest skierowana do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich, żeby dobrze uformowana mogła, wyjeżdżając ewentualnie na misje właściwie im służyć. Chcemy wypełnić tę lukę, którą mamy między dziecięcymi ogniskami misyjnymi, a studenckimi kołami misjologicznymi czy misyjnymi, czy wolontariatami misyjnymi działającymi m.in. przy salezjanach, pallotynach, salwatorianach. Chcemy, żeby młodzież dowiedziała się, czym jest duchowość misyjna” – opowiadał z wielkim entuzjazmem ks. Maciej Będziński.
     „SAM dostarcza mi jednocześnie relaksu, inspiracji, staje się wręcz pasją. Misjami zaczęłam interesować się sześć lat temu. Na SAM udało mi się dotrzeć dopiero rok temu, teraz jestem na drugim stopniu i z radością mam zamiar przyjechać trzeci raz, mimo że nie ma trzeciego stopnia więc wrócę na pierwszy. Tu nabieram sił już na nowy rok szkolny. Tu otrzymuję nowe narzędzia do pracy z dzieciakami, nad sobą, tu odkryłam nowe talenty. To dzięki atmosferze, jaka panuje wśród uczestników. dzięki którym otrzymuje informację zwrotną na swój temat. Także bezpośredni kontakt z misjonarzami dają mi prawdziwe dotykalne świadectwa życia, które z żadnej książki nie wyczytam”. – zachwycała się Elżbieta Kupisińska, katechetka z Łodzi.
     „Swoje zainteresowanie misjami zawdzięczam mojej żonie. Razem byliśmy na podobnym w mniejszym gronie  spotkaniu koło Poznania. Obecnie mamy proboszcza przychylnego misjom i powoli zaczynamy działać. Tu w  Szkole Animatorów Misyjnych dowiedziałem się po raz pierwszy o szerokiej działalności Papieskich Dzieł Misyjnych. Czuję się niezwykle ubogacony” –  wyrażał zadowolenie Czesław spod Chojnic.
     Katarzyna Wiśniak z diec. rzeszowskiej  w Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci była związana od lat dziecięcych. Kiedy wyrosła z tego Dzieła nie miała dokąd pójść: „Spełniło się moje marzenie z podstawówki. Na SAM-ie dowiedziałam się, że mogę zacząć działać już jako organizator  w Młodzieżowym Wolontariacie Misyjnym. Dla dzieciaków, kończących podstawówkę, to wielka szansa na poszerzenie horyzontów misyjnych i kontynuację pomocy misjom”. – zaznaczyła animatorka misyjna.

Uczestnicy SAM otrzymali dyplom ukończenia. Z uroczystym błogosławieństwem i pełni misyjnego zapału powrócili do swoich środowisk.

Mariola Krystecka

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary

Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Papieska Unia Misyjna